Cơ Khí

Trong kỷ nguyên chuyển đối số, tự động hóa đóng vai trò như chìa khóa mở ra những cơ hội mới, bước ngoặt mới tạo ra sức cạnh tranh vô cùng lớn giữa các doanh nghiệp. Những ứng dụng kỹ thuật số và công nghệ tạo sự thay đổi nhanh chóng, sâu rộng đến toàn bộ chuỗi cung ứng Logistics. 

Nhận thức được xu thế tất yếu không thể đảo chiều đó, NamSan đã nhanh chóng thích ứng và có những bước tiến mạnh mẽ mang đến những giải pháp tối ưu cho từng ngành nghề. Theo đó, đưa các doanh nghiệp Việt tiến gần hơn với những công nghệ hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

Hiện nay, NamSan là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất và cung ứng các giải pháp tự động hóa, bao gồm: