NamSan Hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực cơ khí, tự động hóa và công nghệ uy tín, chuyên nghiệp.

 • Kinh nghiệm
  2
  Kinh nghiệm
 • Nhân sự
  20+
  Nhân sự
 • Công ty thành viên
  1
  Công ty thành viên
 • Nhà máy
  1
  Nhà máy

Lĩnh vực hoạt động

Giải pháp nổi bật

Tất cả dự án

Tin tức & Sự kiện

Báo chí viết


Những câu hỏi thường gặp

Nhà máy thông minh (Tiếng Anh: Smart Factory) là một cơ sở sản xuất được số hóa và có tính kết nối cao dựa vào sản xuất thông minh (smart manufacturing). Đây là một khái niệm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay Công nghiệp 4.0.

Lợi ích khi sử dụng nhà máy thông minh:

 • Nâng cao năng suất hoạt động của doanh nghiệp.
 • Mức độ hài lòng của khách hàng cao.
 • Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm.
 • Bảo trì dự đoán sớm lỗi trong quá trình sản xuất.
 • Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc.

Nhà máy thông minh (Tiếng Anh: Smart Factory) là một cơ sở sản xuất được số hóa và có tính kết nối cao dựa vào sản xuất thông minh (smart manufacturing). Đây là một khái niệm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay Công nghiệp 4.0.

Lợi ích khi sử dụng nhà máy thông minh:

 • Nâng cao năng suất hoạt động của doanh nghiệp.
 • Mức độ hài lòng của khách hàng cao.
 • Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm.
 • Bảo trì dự đoán sớm lỗi trong quá trình sản xuất.
 • Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc.

Nhà máy thông minh (Tiếng Anh: Smart Factory) là một cơ sở sản xuất được số hóa và có tính kết nối cao dựa vào sản xuất thông minh (smart manufacturing). Đây là một khái niệm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay Công nghiệp 4.0.

Lợi ích khi sử dụng nhà máy thông minh:

 • Nâng cao năng suất hoạt động của doanh nghiệp.
 • Mức độ hài lòng của khách hàng cao.
 • Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm.
 • Bảo trì dự đoán sớm lỗi trong quá trình sản xuất.
 • Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc.

Nhà máy thông minh (Tiếng Anh: Smart Factory) là một cơ sở sản xuất được số hóa và có tính kết nối cao dựa vào sản xuất thông minh (smart manufacturing). Đây là một khái niệm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay Công nghiệp 4.0.

Lợi ích khi sử dụng nhà máy thông minh:

 • Nâng cao năng suất hoạt động của doanh nghiệp.
 • Mức độ hài lòng của khách hàng cao.
 • Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm.
 • Bảo trì dự đoán sớm lỗi trong quá trình sản xuất.
 • Nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc.

VIỆC LÀM NamSan